Konferencje, wystąpienia, wykłady gościnne

2016

 • 14 kwietnia 2016, Warszawa, wykład Democracy under Stress? Polish Politics 101 dla uczestniczek i uczestników wymiany polsko-izraelskiej na ASP [slajdy do znalezienia tu];
 • 2 lutego 2016, Warszawa, wystąpienie Wszystko, co chcieliście wiedzieć o poliamorii, ale baliście się zapytać [slajdy do znalezienia tu];

2014

 • 10 grudnia 2014, Warszawa, wykład gościnny w XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej Problematyczność publikowania dzienników intymnych (na przykładzie dziennika Mary Berg) [slajdy do znalezienia tu];
 • 25-29 września 2014, Węgierska Górka, 5th Offtopicarium Un-conference, referat A feminist kinkster critique of “Fifty Shades of Grey”, or BDSM 101 [slajdy do znalezienia tu];
 • 7-10 sierpnia 2014, Warszawa, Dni Nauki w ramach Konwentu Avangarda, wystąpienie URL czy IRL, czyli o muzeach w sieci i poza nią [slajdy do znalezienia tu];
 • 16-18 maja 2014, Warszawa, Wiosenny Obóz Naukowy Collegium Invisibile, referat Praca totalna, czyli kilka słów o kulturze profesjonalnej w zawodach prawniczych;
 • 25-26 kwietnia 2014, Kraków, II edycja interdyscyplinarnej konferencji „Prawo a Kultura – Kultura a Prawa”, referat Prawnicy i prawniczki własnym głosem, szeptem na ucho antropolożkom i antropologom. Kultura profesjonalna jako narzędzie kontroli normatywnej w zawodach prawniczych [slajdy do znalezienia tu];
 • 15-14 kwietnia 2014, Albuquerque, New Mexico, USA, Qualitative Research in Management Conference, referat A Museum, Shared Professional Spaces & Social Distance: Or Can there be not Auto-ethnographic Ethnography?;
 • 10-12 kwietnia 2014, Filadelfia, USA, Standing Conference on Management and Organizational Inquiry (sc’MOI) “Reflexivity in Research: Why I Study What I Study”, referat Working at a museum, studying the museum [slajdy do znalezienia tu];
 • 3-6 stycznia 2014, Słomczyn koło Warszawy, 4th Offtopicarium Un-conference, referat  Nethnography: Bronisław Malinowski 2.0, or how to tent online;

2013

 • 24-26 października 2013, Warszawa, “Doing Organizational Ethnography” International Seminar, referat In Warsaw and online, or the emergence of a virtual shtetl: the organisational shifts in Museums 2.0 through storytelling [slajdy do znalezienia tu];
 • 18-20 października 2013, Łódź, Jesienny Obóz Naukowy Collegium Invisibile, referat Netnografia – co to właściwie takiego i na ile zmienia nam paradygmat badań „w terenie”?;
 • 9-11 sierpnia 2013, Słomczyn koło Warszawy, 3rd Offtopicarium Un-conference, referat Diary studies 101, or what is writing diaries all about;
 • 23-25 maja 2013, Warszawa, V Warszawska Konferencja Młodych Naukowców Judaistów, referat Jak Mary Berg napisała na nowo dziennik Mary Berg? Z dziejów przepisywania wojennych zapisków i co z tego wynikło oraz wystąpienie – wspólnie z Janem Kuligiem – Power plays and a mosque in Nazareth: in between Israeli government(s), local Muslim community, local Christians, and Vatican. Analyzing Shihab a-Din controversy, a także moderacja anglojęzycznego panelu “Gender Jewish Studies”;
 • 17-19 maja 2013, Warszawa, Wiosenny Obóz Naukowy Collegium Invisibile, referat Mary Berg – co to znaczy „dziennik”, lub o warszawskiej Anne Frank;
 • 11-13 kwietnia 2013, Alexandria, Virginia, USA, Standing Conference on Management and Organizational Inquiry (sc’MOI) “The Quantum Physics of Food”, wspólny z prof. Dariuszem Jemielniakiem referat Cooking the books and other recipes: lawyers’ stories from work;

2012

 • 11-17 czerwca 2012, Padwa, Włochy, Nation & Identity Project, udział w warsztatach, analiza ankiet i wywiadów na temat znaczenia patriotyzmu przeprowadzanych wśród pokolenia 1989 w Polsce, Niemczech, Austrii, Włoszech i Grecji;
 • 31 maja – 1 czerwca 2012, Warszawa, Konferencja „Bolesław Prus – Józef Ignacy Kraszewski. Antropologia – kultura – nowoczesność”, referat Między szczerą sympatią a endeckimi miazmatami. Kwestia żydowska w „Kronikach tygodniowych” Bolesława Prusa;
 • 11-12 maja 2012, Warszawa, Obóz Wiosenny Collegium Invisibile, referat Marian Hemar, ochotniczy Polak-amator. Studium asymilacji;
 • 20-22 kwietnia 2012, Kraków, Interdyscyplinarna Konferencja Studencko-Doktorancka „Autobiografia„, referat Żywioł autobiograficzny w odwrocie? Trans-Atlantyk – od „pamiętnika” do „fantazji”;
 • 11-14 kwietnia 2012, Glasgow, Szkocja, European Social Science History Conference, referat Who Killed Mietek Środa, Or Many Versions of One Death. Between Historical and Mythical Narrative;
 • 23-29 lutego 2012, Krzyżowa, Nation & Identity Project, udział w warsztatach, przygotowanie badawczej części projektu zaplanowanej na marzec-kwiecień 2012;

2011

 • 17-18 września 2011, Warszawa, III Europejski Kongres Kobiet, udział bierny;
 • 28 sierpnia-2 września 2011, Niemcy, Ravensbrück, 7th European Summer School Ravensbrück 2011, „Gender and Race in Nazi Medecine”, udział bierny;
 • 19-26 czerwca 2011, Litwa, objazd studyjno-badawczy w ramach projektu „Localise„;
 • 14-16 czerwca 2011, IV Warszawska Konferencja Młodych Naukowców Judaistów, referat Seks po żydowsku, czyli o etyce seksualnej w judaizmie ortodoksyjnym;
 • 27-29 maja 2011, Warszawa, III Międzynarodowa Sesja Humanistyczna „Granice i pogranicza w badaniach historycznych i antropologicznych”, referat Dialog międzyreligijny a problematyczność wyznaczania granic;
 • 20-22 maja 2011, Warszawa, Obóz Naukowy Collegium Invisibile, referat Status i ochrona osób z niepełnosprawnością w prawie międzynarodowym;
 • 14 maja 2011, Kraków, konferencja „Wojownicy na przestrzeni dziejów”, referat Broń sprytnych, czyli broń wyklęta. O łuku i kuszy;
 • 11-13 maja 2011, Kraków, VII Dni Arabskie: Młody Bliski Wschód, konferencja „Izrael – Współczesność kontra Tradycja”, referat Czy można być ortodoksyjną Żydówką-lesbijką lub ortodoksyjnym Żydem-gejem? O ortodoksyjnych członkach społeczności LGBTQ w Izraelu;
 • 13-15 kwietnia 2011, Warszawa, Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja „Widzialne/niewidzialne, słyszalne/niesłyszalne”, referat Zobaczyć wyobrażone: egzotyka w malarstwie Henri’ego Rousseau;
 • 12 kwietnia 2011, Kraków, Sesja „Martyres, Confessores et Fideles”, referat Kusza i łuk jako broń „śmiercionośna i Bogu nienawistna”, czyli po jaki oręż może sięgać żołnierz Chrystusa i dlaczego. Analiza kanonu XXIX Soboru Laterańskiego II w zestawieniu z „Liber ad milites Templi de laude novae miltiae” Bernarda z Clairvaux;
 • 2-3 kwietnia 2011, Warszawa, IV Studenckie Forum Badań Nad Językiem, referat „Wytrwale kurze ściera i nie chodzi do fryzjera”. Językowy obraz matki w scenariuszach imprez szkolnych;
 • 25-26 marca 2011, Łuck, Ukraina, Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку, referat Możliwe role organizacji społecznej w polskim postępowaniu administracyjnym;

2010

 • 19 grudnia 2010, Tel Awiw, Izrael, projekt Poland will steal your heart, referat Reanimation of the classics;
 • 25-26 czerwca 2010, Warszawa, udział w warsztacie “Gender-Matrix” organizowanym przez Stowarzyszenie Praktyków Kultury;
 • 24-26 czerwca 2010, Kraków, II Międzynarodowa Sesja Humanistyczna „Pamiętać czy zapomnieć… Miejsca pamięci we współczesnym dyskursie naukowym”, referat Uruchamianie pamięci, tworzenie opowieści. Broniowska wizja II wojny światowej;
 • 10 czerwca 2010, Poznań, Poznańskie Konwersatorium Religioznawcze „Mistyka w ujęciu interdyscyplinarnym”, referat Koncepcja „dialogu w jaskini serca”: Bede Griffiths i pluralizm religijny;
 • 5 czerwca 2010, Warszawa, udział w warsztacie „Religion and the Public Sphere” podczas 4th Social Anthropology Summer School „Rethinking Anthropological Engagement in Central-Eastern Europe”;
 • 28-30 maja 2010, Biały Dunajec, udział w cyklu warsztatów organizowanych przez Radę Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: z komunikacji interpersonalnej, z zarządzania projektem, z wypełniania wniosków o dofinansowanie, z promowania działań naukowych i z rozliczania projektów;
 • 20-21 maja 2010, Toruń, Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Czy postmodernizm to sen źle przespanej nocy? O ponowoczesnym nurcie w świecie kultury. Próba analizy i oceny”, referat Życie seksualne dzikich, czyli miłość w czasach silikonu;
 • 23-25 kwietnia 2010, Kraków, VIII Obóz Naukowy Collegium Invisibile, referat Kto zabił Mietka Środę, czyli między mitem a historią;
 • 25-26 marca 2010, Warszawa, Ogólnopolska, Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Tekst i działanie”, referat „Tęsknię za Tobą, Żydzie!” – akcja Rafała Betlejewskiego a językowy obraz Żyda;

2009

 • 4-5 grudnia 2009, Kraków, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Studencko-Doktorancka „Przyszłość (w) religii, religia (w) przyszłości”, udział bierny;
 • 27-29 listopada 2009, Berlin-Poczdam, Niemcy, New Agora Symposion – Muslims: Partners in Dialogue (Międzynarodowy Sympozjon Nowa Agora – Muzułmanie: Partnerzy w Dialogu), udział bierny;
 • 19-21 listopada 2009, Salzburg, Austria, m*OST: Oesterreichische StudierendenTagung für junge SlawistInnen (Austriacka Studencka Konferencja Slawistyczna m*OST), referat Sąsiedzi przez pryzmat trunku – (nie?)obecność czeskiego piwa w Warszawie;
 • 17 listopada 2009, Kraków, udział w sesji „Wielość religii – jedność prawdy”;
 • 22 maja 2009, Warszawa, III Warszawska Konferencja Młodych Naukowców Judaistów, referat Dialog żydowsko-chrześcijański – w cieniu Zagłady;
 • 21 maja 2009, Toruń, interdyscyplinarna konferencja naukowa (Nad)użycia ciała w kulturze, referat Od gwiazdy porno do posłanki na Sejm;
 • 17-19 maja 2009, Toruń, I Międzynarodowa Sesja Humanistyczna Pojęcia „swój” i „obcy” w badaniach historycznych i antropologicznych, referat Kto zabił Mietka Środę, czyli o pamiętaniu w ujęciu antropologicznym;
 • 8-10 maja 2009, Kraków, konferencja Gombrowicz dzieckiem podszyty, referat „Trans-Atlantyk” – od „pamiętnika” do „fikcji”;
 • 4 kwietnia 2009, Paryż, udział w spotkaniu grupy badawczej Genèses du Journal;
 • 28 marca 2009, Warszawa, udział w weekendowych warsztatach antydyskryminacyjnych zorganizowanych w ramach projektu „Inequalities” z ramienia międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC;
 • 14-15 marca 2009, Warszawa, udział w warsztacie Magiczny świat kultur Bliskiego Wschodu – warsztat komunikacyjny zorganizowanym w ramach konferencji Beyond Borders przez Koło Psychologii Międzykulturowej przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego;
 • 5-6 marca 2009, Warszawa, współorganizowanie Studencko-doktoranckiej Konferencji Naukowej Pogranicza – obszary badawcze; referat Dialog międzyreligijny w praktyce, czyli okrakiem na barykadzie;

2008

 • 2-5 grudnia 2008, konferencja „Tekst (w) sieci”, referat zatytułowany Język sieciowych dyskusji w oczach samych dyskutantów. Antropologiczne spojrzenie na internetowy metadyskurs [slajdy do znalezienia tu];
 • 21-23 listopada 2008, Lyon, Francja,  międzynarodowa konferencja Les religions, menace ou espoir pour nos sociétés? (Religie – zagrożenie czy nadzieja dla naszych społeczeństw?), udział bierny;
 • 17-19 października 2008, Toruń, V Obóz Naukowy Collegium Invisibile, referat Lektura naiwna, czyli o żydowskich wątkach u Bolesława Prusa;
 • 24-25 kwietnia 2008, Warszawa, Studencka Konferencja „Warszawa Wielu Kultur”, referat o mniejszościach etnicznych w Lalce i Kronikach tygodniowych Bolesława Prusa zatytułowany Warszawscy Żydzi w Lalce i Kronikachtygodniowych, czyli czy Bolesław Prus był antysemitą?;
 • 4-7 kwietnia 2008, Jadwisin, Wiosenny Obóz Naukowy Collegium Invisibile, referat zatytułowany Pornografia i polityka w jednym stały domu;

2007

 • 17-19 maja 2007, Warszawa, II Ogólnopolska Konferencja Judaistyczna dla Młodych Naukowców, referat Perspektywy zbawienia: wstęp do koncepcji rozszerzonego Izraela;

2004

 • 1-4 marca 2004, Kiszyniów, Mołdawia, III Rencontres Internationales de l’Agence universitaire de la Francophonie, udział bierny.
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s