Dydaktyka

 

 • Październik 2012 – wrzesień 2015: prowadzenie lub współprowadzenie (z prof. Dariuszem Jemielniakiem, z drem Pawłem Krzyworzeką lub z drem Mariuszem Jastrzębiem) anglojęzycznych zajęć (trwających 30h w semestrze) w ramach pracy asystentki w Akademii Leona Koźmińskiego – kolejno, w następujących semestrach:
 1. Knowledge Management (dwukrotnie, za pierwszym razem wraz z prof. Jemielniakiem); slajdy do tego przedmiotu znajdują się tu, tu, tu, tutaj, tu i jeszcze tu;
 2. Critical Thinking (dwukrotnie, za pierwszym razem wraz z prof. Jemielniakiem);
 3. Effective Communication with Clients in Consultancy (współprowadzone z drem Krzyworzeką);
 4. Alcohol, Drugs, Tobacco: Economy and Culture (zajęcia autorskie, stworzone oraz współprowadzone z drem Jastrzębiem; slajdy do nich w całości dostępne są pod tym linkiem);
 5. Selling Cultural Heritage: Museums, Technology, Entertainment (zajęcia autorskie, wymyślone i współprowadzone z drem Jastrzębiem; slajdy do nich w całości dostępne są pod tym adresem).
 • Sierpień 2014: Wioska Olimpijska organizowana przez Collegium Invisibile dla laureatów olimpiad przedmiotowych połączona ze Szkołą Letnią dla osób opuszczających po maturze Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci; współprowadzenie (na zasadzie team-teachingu z Arturem Kołodziejczykiem) 12-godzinnych autorskich warsztatów pt. Dzieci jednego Boga? Blaski i cienie dialogu międzyreligijnego na przykładzie dialogu żydowsko-chrześcijańskiego, a także opieka nad wybranymi referatami uczestniczek i uczestników wyjazdu.
 • Sierpień-wrzesień 2013: Szkoła Letnia organizowana przez Collegium Invisibile dla osób opuszczających po maturze Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci; opieka nad wybranymi referatami uczestniczek i uczestników wyjazdu oraz współprowadzenie (na zasadzie team-teachingu z Agnieszką Dulębą) 12-godzinnych autorskich warsztatów pt. „Kim jestem?” – o polsko-żydowskich zmaganiach z tożsamością.
 • Lipiec-sierpień 2012: Szkoła Letnia organizowana przez Collegium Invisibile dla osób opuszczających po maturze Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci; opieka nad wybranymi referatami uczestniczek i uczestników wyjazdu oraz współprowadzenie (na zasadzie team-teachingu z Aleksandrem Mockiem) 12-godzinnych autorskich warsztatów pt. W stronę kulturowej antropologii muzyki. Tu można znaleźć sylabus do zajęć.
 • Sierpień 2009, lipiec-sierpień 2010: II Wioska Olimpijska oraz III Wioska Olimpijska organizowane przez Collegium Invisibile dla laureatów i laureatek olimpiad przedmiotowych; dwukrotne prowadzenie 12-godzinnych, autorskich warsztatów Śladami Medei na przestrzeni dziejów, a także opieka nad wybranymi referatami uczestniczek i uczestników wyjazdu.
 • Październik 2008 – luty 2009, październik 2009 – lipiec 2010: udział w programie Pierwszy Tutor prowadzonym przez Collegium Invisibile; opieka w wybranej dziedzinie (antropologia literatury) nad dwójką licealistów, współpraca metodą tutorialu.
 • Wrzesień 2008: I Wioska Olimpijska organizowana przez Collegium Invisibile dla laureatek i laureatów olimpiad przedmiotowych; współprowadzenie (na zasadzie team-teachingu z Aleksandrą Bilewicz) 12-godzinnych autorskich warsztatów pt. Dialog międzyreligijny – trudności i wyzwania na przykładzie dialogu żydowsko-chrześcijańskiego, a także opieka nad wybranymi referatami uczestniczek i uczestników wyjazdu.
 • Październik 2005 – chwila obecna: korepetycje z języka francuskiego dla uczennic i uczniów gimnazjów i liceów oraz z języka angielskiego dla osób uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjach.
Reklamy