CV

Wykształcenie oraz doświadczenie akademickie:

VIII 2013 – … Kierowanie grantem NCN „Relacje muzeów i skupionych wokół nich wirtualnych społeczności open collaboration: problemy hierarchii i budowania autorytetu”, uzyskanym w ramach programu Preludium
VI 2012 – IX 2015 Akademia Leona Koźmińskiego, praca na stanowisku asystentki; praca nad wnioskiem grantowym, a następnie nad własnym grantem NCN, współpraca przy grantach pozostałych członków i członkiń zespołu, badania naukowe, wyjazdy konferencyjne i badawcze, praca dydaktyczna ze studentkami i studentami
IX 2006 – XI 2012 Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, Uniwersytet Warszawski (minima programowe w Instytucie Kultury Polskiej i na Wydziale Prawa i Administracji)
IX 2011 – IX 2012 Sorbonne Paris IV, UFR d’Études slaves, Paryż, Francja, podwójny dyplom polsko-francuski w ramach programu co-tutelle
X 2011 – X 2012

X 2008 – X 2010

Tutorial u prof. Philippe’a Lejeune’a możliwy dzięki Stowarzyszeniu Naukowemu Collegium Invisibile
X 2010 – 2011 Stypendium Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach Polskich Międzykulturowych Spotkań Młodzieży (Polish Intercultural Youth Exchange), Uniwersytet w Tel Awiwie, Izrael
X 2009 – IX 2010 Program MOST, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, Uniwersytet Jagielloński (zajęcia z religioznawstwa, socjologii, filozofii i prawa)
IX 2003 – IV 2006 XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Nr 67 im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie
IX 2000 – VI 2003 Gimnazjum Dwujęzyczne z językiem francuskim Nr 34 w Zespole Szkół Nr 67 im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie

 

Nagrody i wyróżnienia:

  • Październik 2014: I wyróżnienie w organizowanym przez Żydowski Instytut Historyczny VI konkursie im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu (za pracę magisterską Między zapisem a świadectwem. Żydowskie dzienniki dziewczęce czasu wojny na przykładzie paryskiego dziennika Helene Berr oraz warszawskich zapisków Mary Berg, napisaną w ramach podwójnego dyplomu polsko-francuskiego pod kierunkiem dra hab. Pawła Rodaka z UW oraz prof. Agnieszki Grudzińskiej z Sorbonne Paris IV);
  • Październik 2013: I miejsce w VI konkursie IBL PAN na najlepszą pracę magisterską z zakresu gender i queer studies (za pracę magisterską opisaną powyżej);
  • Czerwiec 2013: finalistka w XVIII Konkursie im. Jana Józefa Lipskiego (za opisaną wyżej pracę Między zapisem a świadectwem…);
  • Czerwiec 2011: laureatka w konkursie „Droga na Harvard”;
  • Maj 2011: wyróżnienie w konkursie „Studencki Nobel”;
  • Kwiecień 2006: laureatka III stopnia XXXVI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego;
  • Kwiecień 2005: laureatka I stopnia XXXV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

 

Języki obce angielski i francuski biegle; włoski komunikacyjnie; hebrajski, rosyjski, jidysz oraz łacina w stopniu podstawowym
Zainteresowania diarystyka, historia mówiona, społeczna pamięć II wojny światowej, muzealne narracje o przeszłości, dialog międzykulturowy i międzyreligijny, antropologia religii, antropologia Internetu, judaica, podróże, literatura faktu
Reklamy